Fandom

Doraemon Wiki Tiếng Việt

Bình luận1

Cách thả chó vào nhà hàng xóm công hiệu nhất

Conmeoungusi ngày 8 tháng 6 năm 2016 Blog thành viên:Conmeoungusi

Nuôi nó, dạy nó, cho nó cắn nhiều vào rồi đi thả qua nhà hàng xóm, đảm bảo max công hiệu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên