Fandom

Doraemon Wiki Tiếng Việt

Conmeoungusi

biệt danh Thông tấn xã Nobita

Bị cấm
16 Sửa đổi từ ngày tham gia wikia này
ngày 1 tháng 6 năm 2016
  • Tôi sống tại Cần Thơ
  • Tôi sinh ngày 11 tháng 3
  • Công việc của tôi là Ghét Doremon
  • Tôi là Nam

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên