FANDOM

Conmeoungusi

biệt danh Thông tấn xã Nobita

Bị cấm
  • Tôi sống tại Cần Thơ
  • Tôi sinh ngày tháng 3 11
  • Nghề nghiệp của tôi là Ghét Doremon
  • Tôi là Nam