FANDOM


Banhmighinho.jpg

Bánh mì ghi nhớ

Đây là loại bảo bối xuất hiện trong tập truyện cùng tên trong tập 2 truyện ngắn.

Tác dụng

Đây là loại bảo bối ghi nhớ.Chỉ cần chấm bánh lên một trang giấy đã ghi, sau đó người sử dụng ăn nó, sẽ nhớ mọi thứ được ghi đè trong đó. Nó rất có ích trong việc ghi nhớ ngắn hạn như kiểm tra bài cũ. Và sau 24 giờ bánh sẽ tiêu hao và vẫn nhớ như còn bánh

Lỗi

Loại bánh này không nên sử dụng khi ôn thi, vì nó chỉ phát huy tác dụng trước khi người dùng "thải ra" trong 24 giờ, Sau khi "thải" hết ra mà chưa đủ 24 giờ, người dùng sẽ không còn nhớ những gì cái bánh ghi đè lên.

Ngoài việc chiếc bánh mì này rất dễ lộn với bánh mì thường, và dễ độc hại khi lấy bánh mì thường chấm lên vở hay đề thi kiểm tra. Nên lưu ý kỉ càng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên