FANDOM


 • Nơi các Wikia kết nghĩa để cùng xây dựng cộng đồng lớn mạnh.

  • 3 luồng
  • 3 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Phatla 04:34, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 • Thông báo, cách diễn đạt, hội ý của bảo quản viên đều được ghi vào đây

  • 1 luồng
  • 2 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Gà Con Tập Chơi 14:39, ngày 23 tháng 7 năm 2014

 • Tất cả các cuộc thảo luận về việc bảo trì wiki, thay đổi nhân sự, thay đổi chính sách, và bất kỳ sự kiện wiki lớn khác đang diễn ra ở đây.

  • 3 luồng
  • 7 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Hachi ft Somo 05:07, ngày 26 tháng 8 năm 2014

 • Nơi để bình chọn những bài viết chọn lọc, 6 tháng kể từ lúc bình chọn nếu bài nào có nhiều lượt nhất sẽ trở thành bài đặc sắc.

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Nhà máy chuyên thảo luận, vấn đề và hỗ trợ sửa bảo bối kì thú nào!

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Board dùng để hỏi, thắc mắc liên quan đến phim dài từ 1980 đến hiện tại.

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Board nơi mọi người cùng nhau 8 vấn đề truyện ngắn nào!

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng
 • Board này là dành cho các cuộc hội thoại chung, thảo luận vấn đề trên wiki này.

  • 4 luồng
  • 64 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Plakerymon0220 09:26, ngày 2 tháng 5 năm 2017

 • Cần để báo cáo vấn đề phá hoại và thư rác? Hãy đặt chủ đề bạn cần ở đây!

  • 0 luồng
  • 0 bài đăng

diễn đàn-trang đặc biệt-lời giới thiệu-Nhóm bạn có thể chỉnh sửa nó