FANDOM


Đại loạn! Em bé của Nobita!
Doraemon new series 47.jpg
Thông tin truyện ngắn
Số tập: 2180
Số tập (loạt phim 2005): 315
Ngày phát sóng: 18 tháng 9 năm 2009
Vị trí tập phim
Kế trước
[[]]
Tiếp theo
[[]]

Đại loạn! Em bé của Nobita! là tập phim trong loạt anmie thứ ba của Doraemon, được phát sóng vào ngày 18 tháng 9 năm 2009.

Cốt truyện

Nhân vật xuất hiện

Lời thoại đáng nhớ
Bảo bối sử dụng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên