FANDOM


Đèn pin thích nghi là bảo bối thường xuất hiện trong các tập phim dài và giúp cho nhóm bạn Nobita đí đến nhiều nơi trong vũ trụ.

Đèn thích nghi

Công dụng

Bảo bối này có công dụng là khi chiếu đèn vào một sinh vật nào đó thì nó sẽ thích nghi với bất cứ môi trường nào. Nó rất hữu ích khi đi ra ngoài vũ trụ. 

Nhược điểm

Công dụng của đèn chỉ có hiệu lực trong 24 tiếng đồng hồ. Nếu ở trong môi trường sinh vật đó không thích nghi được mà đèn lại hết tác dụng thì có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể là trong tập phim dài Nobita và cuộc đại thủy chiến ở xứ sở người cá , nếu không kịp cứu Shizuka và chiếu đèn này vào thì có lẽ Shizuka đã chết rồi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên