FANDOM


Butrobot.jpg

Bụt Robot

Ông bụt Robot là một bảo bối của Doraemon.

Sơ lược

Bụt robot có hình dáng một ông bụt, chiếc áo Kinomoto màu hồng, đai tím, râu và chân mày màu bạc. Trước khi bảo bối này tác dụng thế nào, Doraemon đã kể Nobita rằng những ai ra tay giúp đỡ một ông già rách rưới nghèo khổ, người đó sẽ được bụt tặng 3 điều ước

Công dụng khi xài

Khi bất kỳ người nào giúp đỡ ông bụt Robot, thì ông ta sẽ tặng người đó 3 điều ước. Ước bất kỳ điều gì, bụt Robot sẽ chỉ vị trí. Người đó chỉ đứng đó chờ hoặc hành động bất kỳ như giúp đỡ, oẳn tù xì, đếm số từ một đến một trăm,... thì điều ước sẽ xuất hiện.

Cách sử dụng

Chỉ cần lên dây cót ông bụt, lập tức ông ta sẽ hoạt động. Khi giúp đỡ ông ta, thì ông ta sẽ cho người sử dụng 3 điều ước.

Xuất hiện

Chú ý lỗi của bảo bối và những trường hợp thường gặp khi sử dụng

  • Ông bụt robot chỉ ban 3 điều ước cho những ai chưa biết ông là bụt. Nếu như người sử dụng đã biết ông là bụt thì bảo bối sẽ không phát huy hiệu lực.
  • Khi đã cho 3 điều ước, tuyệt đối không được chửi rủa, mắng mỏ, nói tục vì nếu làm như vậy thì lập tức ông bụt sẽ hóa người đó đúng như lời vừa nói đó như 1 điều ước. Cần phải cẩn thận trước những gì vừa nói để không bị tình trạng trên.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên